Minigolfplatz 
Bad Nenndorf
Buchenallee 2
31542 Bad Nenndorf

Tel: 05723 740159

Mobil: 0177 7433971